Mini Load AS/RS

Daifuku Mini load ASRS sistemleri, konvensiyonel raf sistemlerine nazaran daha kompakt bir alanda, yüksek irtifada, yüksek yoğunluklu olarak çok hızlı depolama yapılmasına imkan sağlar.

Daifuku mini load ASRS sistemleri çok değişik ebatlarda ve formlardaki, karton kutular, plastik kasetler vs gibi yükleri istifler. Bu yüksek irtifa depolama alanına malzemeler, konveyör, STV, AGV ve sorter’lar ile taşınır ve çıkış anında bu otomatik sistemlerle alınır.

Bütün bu sistemler Daifuku tarafından müşterini çalışma sistemine, yük ebatlarına göre projelendirilir, imal edilir ve uygulanır.

ÖZELLİKLER

  • Sessiz çalışma
  • Değişik hızlarda çalışabilme seçeneği
  • Ergonomik çalışma istasyonu

YARARLAR

  • Yüksek çıkış sayısı
  • Kazanılmış alan
  • Envanter doğruluğu ve kontrol
  • Yüksek hızlı stoklama ve raftan alma işlemi
  • Kolaylıkla sistemi büyütebilme
  • Azaltılmış operatör hataları
  • İş güvenliği