Lojistik Akademi / Danışmanlık / Genel Hizmetlerimiz

Genel Hizmetlerimiz

Yeni tesislerin kurulumunda yada mevcut işletmelerinizin modernizasyonunda; ilk adımdan itibaren projenizin ele alınması, tamamen size özel çalışmalar yapılarak en verimli ve en rekabet edebilir lojistik maliyetiniz için optimum çözümün tarafınıza sunulması. Bütün tedarik zincirinizin planlanması.

Malzeme akış çalışmaları, tedarik zinciri analizleri, gerekli hallerde proje simülasyonunun hazırlanması.

•    Alan analizi ve karşılaştırmalar
•    Potansiyel kaynak kullanımı analizi
•    ABC – XYZ analizleri
•    Organizasyon analizleri
•    Planlanan hedeflerin oluşturulması ve değerlendirilmesi
•    Fayda – maliyet hesapları
•    Darboğaz ve süreç kısıtlarının analizi
•    Yeniden yapılandırma ve ihtiyaçların analizi
•    ERP sistemleri için ihtiyaçların tanımlanması
•    Iş süreçleri için zaman etüdü
•    Mevcut durum analizi, parça başı maliyet, depo kullanımı,vardiya sipariş toplama performansı, Benchmarking ve performans hesapları

YENİ TESİS TASARIMI

Depo, lojistik tesisleri, tedarik zincirleri ve üretim tesislerinin tasarlanmasında, kurulacak sistemin ömrü boyunca verimliliğini, maliyet-fayda oranını, performansını etkileyecek bir çok faktor göz önüne alınmalıdır. Iyi bir tasarım; malzeme, personel ve zamana bağlı faktörleri içinde barındırır. Amaç iyi bir çözümü tesis etmek ve gerektiğinde ileri zamanlarda büyümeye yatkın modüler bir dizayn oluşturmaktır.

Lojistik tasarım ve lojistik danışmanlık hizmeti için konsept geliştirme, bütçe maliyetleri hesaplanması ve alternatif çözümler için verimlilik, hedeflerin detaylandırılması ve değerlendirilmesi gibi geniş bir alanda hizmetleri eksiksiz olarak sunuyoruz.

•    Lokasyon planlama
•    Mimari ve avan proje
•    Teknik ekipman planlanması ve tasarlanması
•    Organizasyonel planlama ve süreç tanımları
•    Yangın sistemlerinin projelendirilmesi
•    Teknik şartnamelerin hazırlanması ve arayüzlerin tanımlanması
•    Kurumsal kaynak planlanması
•    Ergonomic iş istasyonlarını planlanması
•    Tesis içinde malzeme akışının tasarlanması
•    Yönetim öfislerinin ve sosyal alanların planlanması