Lojistik Akademi / Danışmanlık / Genel Hizmetlerimiz

Genel Hizmetlerimiz

Giriş

Sizin için lojistik alanında optimalleştirmeyimi ele alıyoruz veya yeni bir tesis mi kuruyoruz, yedek parça teslimatı mı denetliyoruz, bir üretim tesisini ideal olarak malzeme akışınamı bağlıyoruz veya bir tedarik zincirimi planlıyoruz: Tüm görevlerimizin temelinde olan safhalar hepsi bu görevler içinde kendini tekrarlıyor. Müteakipde size en önemli görevlerimizi sunuyoruz.

Analizler, veri toplamaları ve hedef değer tanımları

Mevcut tesis veya yeni bir inşaatın planlamasında ki analizinde tecrübe önemlidir.Hangi değerler tesbit edilmeli, hangi ölçümlendirmeler kullanılmalı ve hangi verim özellikleri karşılaştırılmalı ? Bizim en büyük avantajımız senelere dayalı tecrübelerimiz.Değişik ürün ve sevkiyat yolları için detaylarında karlı tesisleri biliyoruz ( çünkü bunlardan bazılarını biz planladık ve gerçekleştirdik ). Ve ölçme tekniklerimizi, soru anketlerimizi ve değerlendirme araçlarımızı devamlı geliştirme imkanını bulduk.

Pierau Planung lojistik-,malzeme akışı-,ve tedarik zinciri analizleri ve simülasyonlar gibi geniş çeşitlilik sunmaktadır.bunun haricinde:

 • Alan analizleri ve karşılaştırmalar
 • Potansiyel Dış kaynak kullanımı analizi
 • ABC-XYZ – analizleri
 • Organizasyonel analizleri
 • Planlanan hedeflerin oluşturulması ve değerlendirilmesi
 • Fayda-maliyet hesaplamaları
 • Darboğaz ve süreç kısıtlarının analizleri
 • Yeniden yapılandırma ihtiyaçlarının analizi
 • Uzman görüşü
 • ERP sistemleri için ihtiyaçların tanımlanması
 • İş süreçleri için zaman etüdü
 • Mevcut durum analizi ( parça başı maliyet,depo kullanımı,vardiyalık sipariş toplama performansı,depo kullanımı vs.,benchmark ve performans hesaplamaları )

Yeni Tesis tasarımı, yeniden düzenleme ve genişletme
Depo,lojistik tesislerin,tedarik zincirlerin ve üretim tesislerin tasarlanmasında sistemin ömrü boyunca karlılığı ve performansı etkileyecek birçok föktör dikkate alınmalıdır. İyi bir tasarım tüm malzeme,personel ve zamana bağlı faktörleri içinde barındırır. Amaç hem müşterinin mevcut ihtiyaçlarına cevap verebilecek,hem de ilerideki gelişime uyum sağlayabilecek,ekonomik,modüler ve genişletilebilir sistemlerin tasarlanması olmalıdır. .
Tecrübe gösteriyor ki, pazardaki her yeni otomasyonla ilgili buluş müşteri için en ideal çözüm olmayabilir.Ekipman kullanımı,otomasyon düzeyi ve planlanan süreçlerin yapısı bulunulan lokasyona,ürünlere,sevkiyat sürecinin ve müşteriye özel bir çok durumun doğasına uygun olmalıdır.
Lojistik tasarım ve lojistik danışmanlık hizmeti için konsept geliştirme,bütçe maliyetleri hesaplanması ve alternatif çözümler için verimlilik hedeflerin detaylandırılması ve değerlendirilmesi gibi geniş bir yelpazede yer alan tüm hizmetleri sunuyoruz.

 • Lokasyon planlama
 • Mimari ve avan proje planlama
 • Yerleşim planlama
 • Teknik ekipmanların planlanması ve tasarlanması (Ürün giriş,depolama, konsinye işlemi,paketleme,ürün çıkış,yardımcı malzemeler,iade işlemleri vs. )
 • Organizasyonel planlama ve süreç tanımları
 • Yangın sistemlerinin ön seçimi
 • BT teknik şartnamelerin hazırlanması ve ara yüzlerin tanımlanması (MFR=malzeme akış hesaplayıcı,LV=depo yönetim sistemiS,ERP=kurumsal kaynak planlama)
 • Ergonomik iş istasyonların tasarımı
 • Tesis içinde malzeme akışının tasarlanması
 • Yönetim ve sosyal alanların boyutlandırılması

Projelerde önemli safhalara girilirken biz sakin kalırız!
Veri analizinden proje gerçekleştirmesine ve işletime almaya kadar,Pierau Planung’da ki proje yöneticiniz,sizi tüm proje paydaşlarına karşı %100 temsil eden ve beklentilerinizi gerçekleştiren kişisel iletişim merkezinizdir. Uygulama aşamasının başında ,sizin için çalışacak ekibin doğru mimar ve tedarikçilerden kurulduğunu ve tüm sözleşme şartlarının sizin ihtiyaçlarınızı karşıladığını garanti ederiz:

 • Uygun tedarikçilerin önerilmesi
 • Gizlilik bildirimlerin oluşturulması
 • İhale şartnamelerin hazırlanması
 • Teklif karşılaştırmaları/li>
 • Şartnamelerin niteliklendirilmesi
 • Işi verme
 • Proje takviminin oluşturulması
 • Tedarikçi anlaşmaların hazırlanması ve yönetilmesi

Proje aşaması boyunca tüm proje paydaşları arasındaki koordinasyonu biz üstleniriz.Bütçeye ve proje takvimine bağlılığı sürekli izler,kesintisiz bilgi akışı sağlar ve farklı tedarikçiler arasındaki iletişimi koordine ederiz.
Projenizin tam merkezinde yer alarak güncel durumla ilgili sizi sürekli bilgilendirir,projenin zor ve yorucu işlerini üstlenerek,sizin projeyle ilgili daha önemli kararlara odaklanmanızı sağlarız.
Projenin tamamlanma aşamasında test çalışmalarını izleyip,kabul ve devreye alma süreçlerini denetleyerek, şirketinizi ileriye götürecek bütün ihtiyaçlarınızı karşılayan anahtar teslimi bir sistem aldığınızdan emin oluruz.